Ronald Beltzer

“Ik sta voor expertise, snelle, heldere analyse en to the point advies en handelen.”

Ronald M. Beltzer

RONALD BELTZER

Advocaat arbeidsrecht

Ronald Beltzer (1971) is advocaat en partner bij Maes Law en oprichter van juridische uitgeverij Corel. Voorheen was Beltzer docent en hoogleraar Arbeid en Onderneming aan de Universiteit van Amsterdam, met de specialisatie in overgang van de onderneming. Daarin is hij al jarenlang dé landelijke expert. Tevens was hij actief als mediator en als plaatsvervangend-raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam.

Anno 2021 verleent Beltzer juridisch en strategisch advies aan verschillende bedrijven, organisaties en particulieren, met betrekking tot alle aspecten van het Nederlandse en Europese arbeidsrecht. Nu doet hij dat namens Maes Law, in het verleden deed hij dat op persoonlijke titel en met Corel, dat voorheen ook adviesdiensten aanbood. Daarnaast is Beltzer al jarenlang actief als publiek spreker op nationale en internationale congressen, redacteur van vaktijdschriften en auteur van honderden publicaties, zoals processtukken, cao’s, personeelsgidsen, rapporten, boeken en artikelen.

“Ik sta voor expertise, snelle, heldere analyse en to the point advies en handelen.”

Ronald M. Beltzer

Maes Law

Partner Maes Law

Kantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, gevestigd in Breda, Rotterdam en Amsterdam.

Corel

Oprichter Corel

Juridische uitgeverij gespecialiseerd overnames, ontslag, herstructurering en reorganisatie.

Spreker en auteur

Publiek spreker op nationale en internationale congressen, redacteur van vaktijdschriften en auteur van honderden publicaties.

Biografie

Rechtenstudent

Zijn jeugd bracht Ronald Beltzer door in Nederhorst den Berg, een dorp onder de rook van Amsterdam. Beltzer behaalde vervolgens in Hilversum zijn vwo-diploma, aan het Alberdingk Thijm College, alvorens in 1989 aan de Universiteit van Amsterdam te starten. Daar begon hij aanvankelijk een studie Notarieel en Fiscaal Recht, maar maakte al na een jaar de overstap naar Nederlands Recht.

Deze studie volgde Beltzer op met de studies Vrij Doctoraal Recht, eveneens aan de UvA, en English Law aan de University of Kent. Laatstgenoemd diploma gaf hem de kans om van buitenaf naar het Nederlandse rechtssysteem te kijken en dat systeem niet meer als vanzelfsprekend te beschouwen.

Academische carrière

Na zijn afstuderen ging Ronald Beltzer als bedrijfsjurist P&O aan de slag bij verzekeringsmaatschappij Reaal, dat zich destijds middenin een fusie met SNS Bank bevond. Daarmee kwam hij direct in aanraking met wat sindsdien zijn specialisme is geworden, namelijk overgang van de onderneming. Dit is een niche tussen het arbeids- en ondernemingsrecht, waarin de vraag centraal staat wat er gebeurt met het personeel wanneer de onderneming wordt overgenomen.

In 1997 sloot Beltzer aan bij het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI), een instelling die verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam. Daar wijdde hij zich aan zijn promotieonderzoek, dat focuste op overgang van de onderneming en dat hij in 2000 afrondde, ruim binnen de daarvoor gebruikelijke termijn. Gedurende deze periode gaf hij ook al les aan de UvA, alvorens in 2002 tot universitair hoofddocent te worden benoemd.

Als universitair hoofddocent doceerde Beltzer Arbeids- en Socialezekerheidsrecht, publiceerde hij in boeken en tijdschriften, begeleidde hij proefschriften, stuurde hij docenten aan en zette hij onder meer de masteropleiding Arbeidsrecht op. Tevens adviseerde hij diverse advocatenkantoren en was hij vanaf 2006 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam, waarmee hij het door hem zo gewilde raakvlak met de praktijk behield.

Hoogleraar

Het hoogtepunt van Ronald Beltzers academische carrière volgde in 2011, toen hij binnen de leerstoelgroep Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht werd benoemd tot hoogleraar Arbeid en Onderneming. In die rol verscheen Beltzer meermaals op televisie en radio, om bijvoorbeeld bij het NOS Journaal, BNR of Zembla arbeidsrechtelijke leerstukken toe te lichten en de ontwikkelingen binnen zijn specialismen duiden. Ook was hij gasthoogleraar aan onder meer de Universiteit van Vilnius (Litouwen) en de Katholieke Universiteit Leuven (België).

Daarnaast was Beltzer lid of voorzitter van verschillende advies-, bezwaar- en beroepscommissies en adviseerde hij verschillende ministeries op het terrein van werkloosheidsvoorzieningen, ontslagrecht en overgang van de onderneming. Zo droeg hij bij aan diverse beleids- en wetswijzigingen op die vlakken. Vijf jaar na zijn aanstelling tot hoogleraar nam Beltzer bovendien de rol van vakgroepvoorzitter op zich, waarmee hij aan het hoofd kwam te staan van een organisatie van meer dan honderd medewerkers.

Private sector

In 2018 vertrok Ronald Beltzer bij de universiteit waar hij als student, docent en hoogleraar ruim twee decennia bij betrokken was. Hij richtte juridische uitgeverij en advieskantoor Corel op – afgeleid van corporate employment law – gericht op het juridisch-strategische en arbeidsrechtelijke domein. Met Corel gaf hij een geüpdatete versie van zijn boek ‘Overgang van de onderneming’ uit, evenals het civielrechtelijke, thematische overzichtswerk ‘Thema’s Cao-recht’.

Sinds augustus 2021 zet Beltzer zijn advieswerkzaamheden voort namens Maes Law, waar hij sindsdien advocaat en partner is. In die hoedanigheid ondersteunt hij de bestaande klanten van het in Breda, Rotterdam en Amsterdam gevestigde advocatenkantoor, maar houdt hij zich ook bezig met acquisitie en het opzetten van een op het arbeidsrecht georiënteerde organisatietak. Daarnaast is hij betrokken bij de oprichting van de Maes Law Academy, dat onder meer gratis online cursussen aanbiedt.

“Ik hoor graag wat ik voor u kan betekenen.”

Ronald Beltzer
Contact